Historie Sedmikvítku

Curiculum vitae - něco ze života

 

Při narozeni 28.11.1980 nás bylo 10. Teta, babička, čtyři ogárci a čtyři cérky.

Jméno Sedmikvítek dostal soubor v únoru, čímž pod Radhoštěm pevně zakořenil stejně jako stejnojmenná rostlinka na jeho severním svahu.

 

V roce 1981 uskutečnil soubor 15 vystoupení.

 

V roce 1982  se soubor poprvé zúčastnil okresní přehlídky dětských souborů a vystupoval na  krajské přehlídce ve Staříči. Vznikla i první dětská muzika. Počet členů 39.

 

Rok 1983 přinesl první vítězství v okresní soutěži a postup do krajského kola. Soubor pořídil kroje z nového materiálu od OB Trojanovice. Soutěž „Šest ran do řičice“ se stala na besídkách nejvíce oblíbenou. Výlet na koledu do Valašského muzea v přírodě do Rožnova p.R. jsme bez následků i přes velký mráz všichni přežili.

 

První soustředění o jarních prázdninách ve Veřovicích bylo v roce 1984. K nejlepším vystoupením patřily: Krajská přehlídka ve Staříči a ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R. Toho roku začala spolupráce s CVČ ASTRA, tehdy MěDPM  ve Frenštátě p.R. Bylo nás už 44 a nejlepší akcí bylo dětské odpoledne za starou školou pod Javorníkem.

 

V roce 1985 jsme opět zvítězili v okresní soutěži a v kraji se nám vystoupení v nezapomenutelném  prostředí Těšínského divadla  rovněž povedlo.  Poprvé jsme uspořádali letní prázdninový tábor, tentokrát v Karviné. Koncem roku nás bylo 70.

 

Děti jsme rozdělili na dvě skupiny podle věku a dovedností. 3.1.1986 jsme uspořádali v DK Frenštát p.R. první Dětský valašský bál. V roce 1986 měl Sedmikvítek i dospělou složku souboru. Už nás bylo 104. 7.6.1986 jsme se vydali na Radhošť hledat sedmikvítek. Viděli jsme hned několik rostlinek, ale protože je chráněný, neutrhli jsme jej, jen obhlíželi.

 

R.1987-Znovu jsme zvítězili v soutěži dětských souborů  a v krajském kole bylo vystoupení našich nejmenších velmi dobře hodnoceno. JZD Javorník nám pořídilo nové kroje pro nejstarší ogary a dívčí kroje jsme pořídili z vlastních výdělků na brigádách a pod. Nejstarší byli na prázdninovém soustředění na Čeladné. Děti byly opět na táboře v Karviné. K sedmiletému výročí Sedmikvítku jsme uspořádali poprvé celovečerní pořad. Při vystoupení v Českém Těšíně jsme navázali spolupráci se souborem z polské Wodzislawi.

 

Množství práce předcházelo vítězství dospělé složky souborů v okresní soutěži v roce 1988 a to že i v kraji jsme měli úspěch vedlo ke zvýšenému úsilí členů souboru. Na pořízení nových krojových součástek jsme odpracovali 970 brigádnických hodin. Vyrobili jsme 900 kusů kšiček. Toho roku jsme také navázali družbu se souborem Jaworznik z města Bedzin. Uskutečnili jsme první 3 zájezdy do zahraničí-Polsko.  Z okresní soutěže opět děti postoupily do krajského kola. V roce 1988 uskutečnil soubor 40 vystoupení a soubor měl 126 členů rozdělených do čtyř tanečních skupin.

 

S předtančením Valašský vystupoval soubor na mnoha bálech. Úspěšná byla vystoupení v Dolní Lomné, v Karlové Studánce, na Ondrášovských slavnostech v Janovicích i na přehlídce dospělých souborů v Českém Těšíně. Rok 1989 byl zakončen společenským večerem, který uspořádali členové souboru a rodiče dětí ze souboru U Kociána.

 

Výchovným koncertem „Zima na Valašsku“ pro děti frenštátských i okolních škol začal rok 1990. Ve Frenštátě p.R. jsme zahajovali Valašský bál šátečkovým, který zatančilo 16 párů. Vystupovali jsme na folklorních festivalech v Postřelmově a v Dolní Lomné. Děti byly opět na táboře-prázdninovém soustředění a dospěláci shlédli festivaly v Těrchové a Strážnici. K desátému výročí založení souboru jsme uspořádali koncert „Horečky, horečky“, který měl velký divácký ohlas. Pořadem „Koleda je ve vánoce“ toho roku 140 členný soubor Sedmikvítek zakončil deset let své činnosti.

 

Druhé desetiletí- to to letí

 

Do druhého desetiletí jsme vstoupili získáním poháru z Mezinárodního folklorního festivalu FOLKLORE 91. Navázali jsme kontakt se souborem Richard Bammer z rakouského Módlingu. Vystupovali jsme na Dětském folklorním dnu v Liptále, na Horáckých slavnostech v Telči, na Všeobecné československé výstavě v Praze na Lidovém roku ve Velké Bystřici.

Společně s dětmi z družebního souboru z Wodzislawi  jsme byli na mezinárodním táboře v Ustroni-Lipovci. Založili jsme Spolek přátel souboru Sedmikvítek, stali jsme se členy Folklorního sdružení ČR a Valašského folklorního sdružení. Městský úřad ve Frenštátě p.R. nám poskytl prostory pro nácvik, které jsme si svépomoci upravili a zařídili. 7.12. jsme uspořádali první Mikulášskou besídku a Vánoční kolední obchůzkou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R. jsme rok 1991 ukončili.

 

K nedožitým 80. narozeninám spisovatele Josefa Strnadla jsme uspořádali vzpomínkový pořad “Krajem Josefa Strnadla“. Jaro jsme přivítali vynášením Mařeny v polské Wodzislawi. Dětský den jsme zorganizovali na Horečkách a ve Frenštátě jsme uspořádali Dny polské kultury. Vystupovali jsme na mezinárodním folklorním festivalu v italském Teramu. V srpnu jsme vystupovali při oslavách 25. výročí založení družebního souboru Fanfarenzug v Dauchingenu. Nejstarší skupina dětí se zúčastnila mezinárodního setkání dětských souborů v Mikulově a uskutečnila  zájezd do Rakouska. Hostem říjnových Večerů s folklorem byla Varmužova muzika z Mistřína a soubor Javor z Kyjova. Na listopadové besedě u cimbálu byl hostem večera fotograf a sběratel lidových písní Dr.Rudolf Janda. Úspěšný rok 1992 jsme zakončili Večerem při svíčkách.

 

Rok 1993 jsme zahajovali Dětským valašským bálem. Jaro jsme opět přivítali v polské Wodzislawi. Vydali jsme druhé číslo souborového zpravodaje. Toho roku jsme uspořádali první Valašský bál za velké účasti souborů Moravy, Slezska i Čech. Uspořádali jsme přehlídku dětských souborů ze severního Valašska, z níž naše děti postoupily přes regionální kolo až na Moravskoslezskou zemskou přehlídku. V červnu jsme hostili soubor FIL z polských Wilamowic a spolu sním jsme se zúčastnili turnaje „O nejlepší kopáčské družstvo“ ve Starém Zubří. Na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici jsme vystupovali v pořadu Vodo, vodičko. V několika městech jsme vystupovali v rámci Mezinárodního folklorního festivalu Týden beskydské kultury v Polsku a na Mezinárodním folklorním festivalu v Šumperku. V srpnu nás navštívil soubor Fanfahrenzug z Dauchindenu, s kterým jsme navázali družbu.

 

V roce 1994 jsme uspořádali fotbalový turnaj „O nejlepší kopáčské družstvo“ a na výstavě ke stoletému výročí národopisné, průmyslové, školské a umělecké výstavy ve Frenštátě  jsme měli velkou expozici a několik vystoupení. Letní soustředění-tábor pro nejstarší skupinu proběhlo v Rožnově p.R. a děti měly tábor v Mariánských Lázních, který byl spojený s vystoupeními ve všech západočeských lázeňských městech. Vystupovali jsme na folklorních festivalech v Šumperku, v Dolní Lomné a ve Valašském Meziříčí. K 80. narozeninám p. Vlasty Genserové, místní sběratelky a folkloristky jsme připravili pořad „Kytička pro paní učitelku“. Natočením videokazety „Pod hory přišlo Jaro“, která je první části plánovaného cyklu „Rok pod Radhoštěm“ jsme přispěli k zaznamenání lidových zvyků a tradic našeho regionu.

 

Naše regionální zvyky a tradice jsme představili na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Brně. Ke 140. výročí narození básníka Josefa Kluse jsme uspořádali vzpomínkový večer, z něhož vznikl i výukový videozáznam. Na Valašském bálu Sedmikvítku bylo zastoupeno 12 souborů z celé naší vlasti. Zorganizovali jsme přehlídku dětských  souborů ze severního Valašska a rovněž  přehlídku dětských zpěváčků Frenštátský sedmihlásek. V roce 1995 jsme uspořádali též regionální přehlídku dětských cimbálových muzik. Zúčastnili jsme se turnaje „O nejlepší kopáčské družstvo“ a jedna skupina dětí vystoupila v Praze na Žofíně v rámci celovalašského pořadu konaného při oslavách 100. let Národopisné výstavy českoslovanské. Prázdninové soustředění-tábor byl opět v Mariánských Lázních.Vystupovali jsme na festivalech Klatovech, Valašském Meziříčí, ve Velké Bystřici, Luhačovicích a na festivalu I.G.F. v Rožnově p.R.. Nejstarší skupina se představila na Mezinárodním folklorním festivalu v maďarském Sárváru a děti na Mezinárodním folklorním festivalu v rakouském Kremsu. Nejmladší děti měly tábor na Grúni. Pozvali jsme k vystoupení soubor Podjavořičan z Telče a děti si přivezly mnoho zážitků  z festivalu Jičín-město pohádek. K patnáctému výročí založení souboru jsme uspořádali koncert pod názvem „Obrázky z Valašska“. V souboru Sedmikvítek bylo v tomto roce 162 dětí v pěti tanečních skupinách a třech cimbálových muzikách.

 

Při pořádání Dětského valašského bálu stejně jako na přehlídce zpěváčků jsme spolupracovali s DDM ASTRA. 23.3. jsme opět uspořádali Valašský bál. Vystupovali jsme na setkání souborů v Třebíči, na Horáckých slavnostech v Telči, na dětském folklorním dni v Liptále a na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici v pořadu „Koníčky, koně“. Tábor-letní soustředění mladších dětí v Mariánských Lázních bylo opět spojeno s vystoupeními v lázeňských městech. Tábor starších dětí začal v Luhačovicích, s vystoupením na FEDO ve Zlíně a pobytem  v Mikulově se zájezdem do safari v Gensendorfu. Nejstarší skupina navázala družbu se slovinským souborem a vystupovala v Poljčane a soubor Košuta pak vystoupil ve Frenštátě p.R. Děti vystupovaly na Sochových slavnostech ve Lhotce a na Mikulášském jarmarku ve valašských Kloboukách. 156 členů souboru Sedmikvítek zakončilo rok 1996 Mikulášskou besídkou dne 6.12.

 

Rok 1997 začal tradičně Dětským valašským bálem. Uspořádali jsme přehlídku souborů a postoupili přes přehlídku regionální až na Zemskou přehlídku v Kroměříži. Vystupovali jsme v Plzni, v Hradci Králové, na přehlídce v Zubří, na Sochových slavnostech a na mezinárodním folklorním festivalu v Litvě. Pro nemoc vedoucí zanikla dospělá skupina souboru, děti měly tábor ve Velkých Karlovicích. Vedení souboru převzal Mgr. Petr Šamánek. Omezil členskou základnu jen na nejaktivnější zájemce o souborovou činnost a zaměřil se na zkvalitnění taneční techniky. Každá skupina již měla svého vedoucího. Do vedení se zapojila Mgr. Zita Kučová, zejména při pěveckých nácvicích. Rok byl zakončen opět Mikulášskou besídkou.

 

Rok 1998 byl zahájen Dětským bálem a děti vystupovaly v Hradci Králové a v Praze na akci Hrad patří dětem. Další vystoupení byla v Orlové, na Mezinárodním folklorním festivalu v Bratislavě. Část členů souboru vystupovala v holandské Bredě a všichni vystoupili na 20. výročí založení DDM ASTRA. Obě dětské skupiny souborů měly tábor v Karolínce-Bzovém. Rok byl tradičně zakončen Mikulášskou besídkou.  

 

Jako host Dětského Valašského bálu v roce 1999 byl soubor Červánek z Hradce Králové. Pátý ročník frenštátského Sedmihlásku byl pro nás úspěšný. Do regionálního kola postoupilo 8 dětí ze Sedmikvítku. Na Valašském bále, který jsme museli tento rok termínově posunout jsme šokovali přítomné předtančením Valašský. Diváci konstatovali, „nevadí, šak ti ogaři časem vyrostou“, a když ogaři sundali klobouky, a objevily se vlasy po pás, hned bylo vše jasné. Obdiv tanečníci sklidili za to, jak přesvědčivě zatančili úlohu svých protějšků. Opět jsme uspořádali přehlídku dětských souborů a dvě skupiny našich dětí postoupily na přehlídku regionální a starší děti až na přehlídku zemskou. Kamarádům ze souboru Dupák jsme pomáhali v Pileticích stavět máj. Vystupovali jsme na Rožnovských slavnostech, na Mezinárodním folklorním festivalu v Liptále, na festivalu Lidový rok ve velké Bystřici. Největší zážitky jsme měli z festivalu Mazurská setkání s folklorem v polském Olecku. Festival byl spojen s gastronomii, což bylo pro nás překvapením. Jako kuchaři jsme měli úspěch a k pohankové kaší se špekem a zelňačce jsme připojili i kvalitní vystoupení a řízenou zábavu a tak náš Národní večer byl hodnocen jako nejlepší. Prázdninová soustředění pro děti se opět vydařila a toho roku měl soubor celkem 30 vystoupení.

 

Jubilejní rok 2000 jsme začali jako vždy Dětským bálem a nejstarší skupina uskutečnila předtančení na mnoha bálech ve městě i jeho okolí. Zajímavou akcí bylo i obnovené  Pochovávání basy v aule SPŠE. Jaro jsme uvítali s družebním soubore Vladislavia v Wodzislavi. Souborová vynášení Mařeny, která byla řadu let jednou z našich akcí jsme tohoto roku pozměnili. Pozvali jsme k účasti i děti z frenštátských škol. S organizací pomohly i pracovnice DDM ASTRA a tak loučení s paní zimou bylo toho roku velkolepé. Také účast souborů na Valašském bálu byla nevídaná. Přijeli i přátelé z Polska a několik kamarádů ze Slovenska. Premiérové předtančení „Stará uherská „ bylo přítomnými souboráky vysoce hodnoceno. Stavěli jsme opět máj s Dupákem v Pileticích, vystupovali jsme na festivalu Rožnovská valaška, v Kopřivnici, v Liptále, na festivalu ve Světlé nad Sázavou, na Mezinárodním folklorním festivalu ve Východné a Šumperku, na festivalu Babí léto ve Valašském Meziříčí. Uspořádali jsme několik koncertů Jaro na Valašsku. S pásmy Já mám dvě ženy, Šátečkový a Jarní suita jsme se zúčastnili Pramenů Valašsko. Mladší děti byly na letním soustředění v Malenovicích a ty starší v Řece. Vedení celého souboru se opět ujala Mgr. Jana Šamánková, která souborovou práci v předchozích letech omezila pro nemoc.  Cimbálová muzika hrála na Festivalu muzik Valašského království, který tento rok ve Frenštátě vznikl. Rovněž byly toho roku obnoveny Frenštátské slavnosti, na kterých naše všechny souborové skupiny vystupovaly.

Ke dvacátému výročí založení souboru jsme uspořádali v Domě kultury ve Frenštátě p.R. výstavu pod názvem Ze života Sedmikvítku, koncert ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R., dvě besedy u cimbálu a výroční koncert ve frenštátském kině. Dvacet úspěšných let je za námi a doufejme, že nejméně tolik jich je před námi

 

V roce 2001 uspořádal opět Sedmikvítek tradiční bály a soutěžní přehlídky. Soubor také vystupoval na několika zajímavých akcích. Byly to: Moravský ples v Praze na Smíchově, EURORANDO na Bumbálce a Pustevnách, Jízda králů v Doloplazech, v Bratislavě jsme vystoupili v pořadu Vítáme vás pod Radhoštěm a děti vystupovaly ve Strážnici. Muziky se zúčastnily festivalu muzik Valašského království a všechny skupiny souboru vystupovaly i na Frenštátských slavnostech. Mikulášskou besídkou s následnou besedou u cimbálu a posezením u stromečku jsme rok ukončili.

 

Rok 2002 jsme zahájili opět Dětským valašským bálem, uspořádali valašský bál Sedmikvítku, tradiční soutěž dětských zpěváčků Sedmihlásek a Vynášení Mařeny. Svým vystoupením jsme zahajovali sezónu ve Valašském muzeu v Rožnově p.R., vystupovali na Bambiriádě v Uherském Hradišti, na festivalu FEDO ve Zlíně a také se hodně cestovalo do zahraničí. Sedmikvítek vystupoval na festivalu Folklor bez hranic v polské Wodzislawi, na festivalu KATICA v maďarském Mososnmagyarovaru a Šamoríně a několik vystoupení uskutečnil ve Slovinsku, kde jsme navštívili náš družební soubor Košuta z Poljčane. Pacientům z Beskydského rehabilitačního centra na Čeladné jsme připravili programy Jaro pod Radhoštěm a Koleda je ve vánoce. Na PRAMENECH VALAŠSKO měla velký úspěch choreografie Trojanovské trojicové tance, s níž se Sedmikvítek toho roku představil a byla navržena na celostátní přehlídku choreografií. Vedoucí souboru Janě Šamánové byla udělena cena Svatého Martina za dlouholetou organizační a tvůrčí práci v udržování folklorních tradic zejména mezi mládeži a za obnovu Frenštátských slavností.

 

Rok 2003.

Také toho roku jsme uspořádali bály a soutěžní přehlídky. Starší skupina dětí postoupila až na Zemskou přehlídku s pásmem Na slačkách. Opět jsme cestovali po kraji i do zahraničí. Vystupovali jsme na VIII. Máji nad Olzou v Karviné, na přehlídce v Zubří, na Zvonkových slavnostech na Čeladné, v programu festivalu Jánošíkův dukát, pro klub Českých turistů při akci Sejdeme se na Hukvaldech, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p.R. jsme vystoupili v programu Jaro na dědině, v Beskydském rehabilitačním centru jsme rozšířili naše vystupování o Kácení máje a muzika s jedním tanečním párem vystupovala ve Švýcarsku. Nejdále toho roku jsme cestovali do řeckého města ARTA, kde jsme vystupovali na mnoha místech v rámci tamního folklorního festivalu. Nezapomenutelným zážitkem byla cesta na trajektu, kde naše muzika strhla k tanci mnohé cestující. Na konec roku 2003 přišel opět Mikuláš a dospělí si mohli zatancovat na besedě u cimbálu.

 

A píše se rok 2004, Sedmikvítek uspořádal oba tradiční bály a soutěž zpěváčků. Dětské skupiny souboru vystupovaly na Bambiriádě v Hlučíně a ve Frýdku-Místku, na Dětském dni v Novém Jičíně, Dnu dětí ve Frenštátě p.R., na Záhorských foklorních slavnostech v Lipníku n.B. a na festivalu Babí léto v Kelči. Nejstarší skupina souborů se zúčastnila Pramenů-Valašsko, vystupovala ve Velké n.Vel. na Ozvěnách Horňácka, na festivalu Pražský jarmark a ve Wisle a Szyrku v rámci festivalu Týden beskydské kultury. Soubor vystupoval toho roku 2x na Slovensku a to ve Vychylovce a v Bratislavě. Je samozřejmostí, že Sedmikvítek se vždy aktivně zúčastní obou festivalů, které se ve Frenštátě pořádají. Každoroční letní prázdninové soustředění – tábor se letos konal v objektu Revika ve Vizovicích a poslední vystoupení roku bylo pro pacienty BRC na Čeladné.

 

Jubilejní rok 2005 zahájily opět bály a soutěž zpěváčků. V rámci oslav výročí souboru jsme uspořádali v čajovně Magnolia výstavu „Ze života Sedmikvítku“. Pro děti bylo zážitkem vystupovat na Regiontouru, v brněnském divadle Polárka a na 8.celostátních hrách zdravotně postižených v Kopřivnici. Reprezentovali jsme Valašsko na VIII.Národním krojovém plese FOS ČR ve Žďáru n.Sáz. Káceli jsme máj na Rusavě, vystupovali na Rožnovských i Frenštátských slavnostech, na Viktoriánských folklorních slavnostech v Chomutově, na festivalu v polském městě Kety a na festivalu CIOF v belgickém Moerbeke Waas. Jako vždy proběhlo prázdninové soustředění v Karolínce-Bzovém a všechny skupiny souboru vystoupily 26.11. na výročním koncertu ve Frenštátě p.R., z něhož byl pořízen DVD záznam. A protože jsme byli hodní přišel k nám, jako každoročně, Mikuláš a vánoce jsme oslavili koledami.

 

--

 

Novinky

Martinská beseda

10.11.2018 se můžete těšit na Martinskou besedu u cimbálu. Tentokrát se beseda bude konat v GARDEN RESTAURANT ve Frenštátě p. R.  K poslechu i tanci zahrají tentokrát dvě cimbálové muziky. Jednak naše domácí Cimbálová muzika Sedmikvítek s primášem Jirkou Bartoníčkem a také naši hosté CM...